m-cellesluse

- Celleslusen doserar bränsle- och gasflödet mellan brännaren och silon
- Gjennom sin lufttäthet skyddar slussen mot bakbrand.
- Konstruktionen möjliggör olika och variabla monteringslösningar