Laka Y - forbrenningskjeler til treflis, bark, torv og andre biomassebrensler (Last ned pdf HER)
Laka PS - kjele for pellets, treflis, sagflis, etc. (Last ned pdf HER)

LAKA-Y-700
Laka-Y
LAKA_PSboiler500kW
Laka-PS