m-kalkloser

AQUA 2000 kalkløser fører vannmengden opp til 50 l/min og brukes i eneboliger for 1-2 familier, for varmeanlegg, vvc-ledninger, fritidshus og industri.
Kalkløseren monteres på kobberrør, stålrør och plastrør med diameter 22-54 mm.
- Art. nr 564 2000
- Vannmengde 50 l/min
- Rørdim 22-54 mm
- Effekt 4 W - 230 V
- LxHxD 140x55x40 mm
AQUA Kalkløser 2000 virker ved at et elektrostatiskt kraftfelt bygges opp mellom polene. Kraftfeltet pulserer med en hastighet av 7-14.000 Hz og setter jernpartiklene i bevegelse så kalken løses opp.

Aqua2000-25-370

Aqua 2000 - 25 års jubileum

Aqua 2000 feirer i løpet av 2020 25-års jubileum som produkt på Trebema ab. Over 120.000 stk. er installert i mer enn 25 land. Ledende energiverk bruker dette som beskyttelse mot kalk i sine fjernvarmemoduler.  Ledende produsenter innen oppvarming og vannvarme bruker Aqua 2000 som beskyttelse mot kalk for sine produkter.  Hovedmarkedene for Aqua 2000 i dag  ligger i Skandinavia, Tyskland og Middelhavslandene.

Tekniske data - Aqua 2000 Kalklösare

Förhindrar kalkproblem utan att påverka vattnets kvalitet

Kalkavlagringar i rör och på värmeelement i tvätt- och diskmaskiner, varmvattenberedare och värmepannor gör att apparaterna åldras i förtid, att effekten minskar och att energiförbrukningen ökar. Du får bl.a. sämre tryck i ledningarna och måste oftare byta packningar i kranarna.
Kalk finns i alla vatten. Kalkhaltigt vatten förekommer på de flesta håll i vårt land. Fläckar på glasen i diskmaskinen, på kaklet i badrummet och på alla kranar är de synliga bevisen. Vad vi ofta inte ser är de kalkavlagringar som bildas i rör och på värmeelement och som ger problem av allvarligare art. Samtidigt är kalken viktig för vår hälsa, så vi vill ha en lösning där kalken finns kvar i vattnet, men förlorar förmågan att bilda skadliga avlagringar.
Aqua Kalklösare förhindrar att kalken fastnar. Med kalklösaren finns kalken fortfarande kvar i vattnet, men finfördelas och följer med ut i avloppet istället för att bilda avlagringar. Metoden är både effektiv och miljöriktig - inga kemiska tillsatser behövs och vattnets smak och kvalitet påverkas inte. Dessutom går det åt ca 25 % mindre disk- och tvättmedel genom att vattnets ytspänning minskar.

Även gammal kalk löses upp med Aqua Kalklösare
Hur lång tid det tar att bli av med gamla kalkbeläggningar beror på vattnets hårdhet och hur svåra angreppen är . Ofta tar det 6-12 månader, men beläggningar kan finnas kvar i upp till fem år om vattnet är hårdare än 15° dh, som i exempelvis Uppland och Skåne. I en hårt angripen installation kan kalklösaren i början förorsaka missfärgat vatten. Kalkflagor kan också lossna och täppa till silar och munstycken. Detta bevisar att kalklösaren gör sitt jobb och är effektiv.
Nyhet!
Aqua kalklösare är som standard försedd med inbyggd funktionskontroll. Den första kontrollen utförs automatiskt vid start. Därefter sker funktionskontroll kontinuerligt under drift. Om ett fel uppstår börjar lysdioderna blinka intensivt.
Funktion
Kalklösaren monteras på den ingående vattenledningen och alstrar där ett elektrostatiskt kraftfält mellan polerna. Kraftfältet pulserar mellan 7000 och 14000 Hz. När vattnet strömmar genom kraftfältet sätts järnpartiklar i rörelse och slår med hög hastighet sönder kalken, så att den förlorar sin förmåga att bilda avlagringar. Kraftfältet tillförs ständigt nödvändig spänning och har därför alltid 100-procentig effektivitet. Energiförbrukningen är försumbar.
Aqua kalklösare har inga rörliga delar och är helt underhållsfri. Testad av docent Allan Jerbo. Rekvirera gärna våra testprotokoll och referenser.
Aqua 2000 - 50 liter/min.
Är idealisk för villor, restauranger, bensinstationer m.m. CE godkänd enligt EN 60950-1 samt skyddsklass IP 33.
Typ Rördiam. Flöde Effekt RSK-nr. E-nr.
mm l/min W
Aqua 2000 18-54 50 4 564 2000 88 185 97
Garanti
Garantin omfattar fyra år
från inköpsdagen. Den
gäller material- och
fabrikationsfel.
Kan monteras på polyetenrör, rostfria rör, kopparrör och galvaniserade rör.

Aqua 3000 - elektrisk kalklösare
AQUA 3000 kalklösare för flöden upp till 200 l/min lämpar sig bäst för hus med max 50 lägenheter, hotell, storkök, undercentraler, lantbruk och industri.

Aqua 5000 - elektrisk kalklösare
AQUA 5000 kalklösare för flöden upp till 800 l/min lämpar sig bäst för hus med max 150 lägenheter, hotell, industri, lantbruk och undercentraler.