calmarpannanfoto

Helt siden Trebema startet i 1974 var retningen teknisk utvikling og salg. I vårt og våre forhanleres måte å arbeide på har vi alltid strebet etter en høy servicegrad, raske leveranser og dyktig personal hvilket har blitt en viktig del av Trebemas sjel.

Vår nære kobling till idretten har gjort at vi alle vet hva som kreves for å oppnå lagfølelse og bra resultat. Vårt personal og våre forhandlere har gjennom årene vokst frem som vår beste tilgang. Med bra produkter, kompentent personal g en høy servicegrad møter vi markedets krav. Våra posisjoner innen vedovner er veldig sterk og vår export av kalkløsare står vel rustet i framtiden. Sammen med underleverandører og medarbeidere kommer vi ikke til å følge utviklingen uten å ha som målsetning å lede den.

Trebema fortsetter nå mot de kommende 30 år med full kraft.