ALA-talkkarilogo500

Veljekset Ala-Talkkari Ab har grundats år 1955 i Ylihärmä. Verksamheten startades i verkstaden i den egna hemgården. I början producerades olika redskap och maskiner för lantbruk. Tillverkningen av centralvärmepannor kom in i bilden genast i initialskedet. Som bränsle i värmepannorna användes närmast vedklabbar och sågspån.
Genom åren har produktsortimentet varierat och verksamheten och verksamhetslokalerna har utvidgats. Värmesystem har varit i företagets produktionsprogramm och utvecklats under företagets hela historia. I dag är företaget en betydelsefull tillverkare i de nordiska länderna. Även i framtiden skall verksamheten ytteligare utvecklas genom att basera den på familjeföretagandet på samma sätt som hittils.

Ala-Talkkari-hytte700

Produkter:
Veljekset Ala-Talkkari AB´s produkter har designats och tillverkats med tanke på användaren och användningsändamålet. Vi försöker att beakta all respons från användarna och utnyttja den i produktplaneringen. Även alla myndighetskrav samt alla användarsäkerhet och användbarhet beträffande frågor har beaktats. Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001 och vårt miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Värmepannor, Matningsanordningar for fast bränsle, Värmecentraler, Styrcentraler, Ala-Talkkaris snöslungor, Höbärgningsmaksiner, Betrensverk PK-400, Maskinering som underleverantör i Ylihärmä.


Adresse:
Veljekset Ala-Talkkari Oy
Hellanmaantie 619
62130 Hellanmaa
Puh. (06) 433 6333
Fax. (06) 437 6363

Besøk våre hjemmesider ved å klikke HER

Video-AlaTalkkari300.jpg
Klikk på bildet for å se video fra Ala-Talkkari