m-veto_brennere-b

Veto-brännare är en brännare från Ala-Talkkari för fasta bränslen. Brännaren kopplas till pannan på samma sätt som en oljebrännare. Veto-brännaren fungerar också enligt pannans temperatur men använder bara fast bränsle.