Video som viser hvor enkelt Putzmaus fungerer

Putzmausdemo-400.jpg

Video av Putzmaus i detalj:

Putzmausborstevideo-400.jpg

Putzmaus i bruk ved større fyringsanlegg

Putzmauspromo-400.jpg