l-fyranlegg_24_12_2011_003
Binders biokjele

Skogbrukssjef Tormod Pedersen er svært fornøyd med biovarmeanlegget som har fungert svært bra så langt. Blant annet har noen tilbakemeldinger vært at det aldri har vært så mye varmt vann i Vågåheimen som etter at biovarmeanlegget kom opp. Bioenergien har fungert godt i alle bygga. Det ble satt tre mål for å begynne med fyring av bioenergi i Vågå kommune, det skulle være miljøvennlig, det skulle ha samme pris som tidligere fyring og det skulle skape lokal næringsaktivitet. Alle tre måla ser ut til å være innfridd.

l-fyranlegg_24_12_2011_oversikt
Sirkulasjonspumper

To sirkulasjonspumper som skifter på å gå annenhver gang i 12 timer for å unngå slitasje.

l-fyranlegg_24_12_2011_008
Sirkulasjonspumper fra andre siden
l-fyranlegg_24_12_2011_009
Nødstrømsaggregat
l-fyranlegg_24_12_2011_007
Back-up kjele
l-fyranlegg_24_12_2011_002
Flistransport med stangmater og skrue