HKBerge-6706-900

Berge Godt og Grønt i Larvik produserer salat, Vestfold-salat (crispsalat) og Rapidsalat.
Nærmere 900.000 planter distribueres gjennom grossist over hele Østlandet.


- Hva var det som fikk dere til å gå over til flisfyring?
- Opprinnelig benyttet vi olje og strøm til oppvarming i våre drivhus. Senere gikk vi over til propan. I 2007 gikk vi gjennom vårt regnskap for å se på om det var muligheter for å forbedre vårt resultat, forteller Hans Kristian Berge. - Den største posten som det var lettest å gjøre noe med var kostnadene til opp-varming av drivhus. Etter å ha vært innom flere alternativer som halmfyr, varmepumpe m.m. ble vi stående med flisfyring. Vi valgte flisfyring blant annet for at det var mest automatisert.
Til slutt valgte vi et komplett flisfyrings-anlegg. Anlegget er koblings-ferdig og består av både kjelerom og brenselsilo med en kraftig sirkelmater, legger Berge til.

HKBerge6698-900

- Har dere redusert kostnadene med det nye anlegget?
- Ja, prisen på propan ligger på ca. 50 øre pr. kW, mens prisen på flis ligger på 25 øre. Vi har dessuten bedre styring på kostnadene til oppvarming nå, forteller Berge.
- I tillegg til bedre økonomi er det også mer miljøvennlig å benytte fornybar energi, legger Berge til.

 - Hvordan har anlegget fungert?
- Vi er veldig fornøyde, ikke minst med leverandøren. De har fulgt oss opp hele tiden så vi angrer ikke på at vi valgte en leverandør som fikk god omtale hos ENOVA, forteller Berge.

HKBerge-6696-900