1

Fjernvarmerør et et fleksibelt PEX-rør til varme- og sanitærørsystemer. Spesielle bruksområder er f.eks.transport av varmtvann fra fyrhus til omkringliggende boliger. Isoleringsevnen i det CFC-frie polyurethan-skummet og den enkle, raske nedleggingen og monteringen av fjernvarmerør, gjør dette produktet til en enestående økonomisk løsning for transport av væsker og varme.

Fordelene med deling av fjernvarme:
- Sammenhengende nedlegging
- Ingen sammenblandinger av rør under jorden
- Kortere kanaler og mindre gravearbeider
Grøften er åpen i kort tid med høyere grad av sikkerhet med kortere leggetid og lavere prosjektomkostninger.